• Farebná
   • Férová
   • Formujúca
   • „ Ftipná“
   • Flexibilná
 • Najnovšie

  Zo života školy...

   • Cestovateľský týždeň v ŠUF
   • 23. 9. 2021
   • V roku 2020, 2021 väčšina z nás nemohla cestovať tak ako predtým, a preto sa prvý stupeň Školy u Filipa rozhodol všetko dobehnúť na začiatku šk. roka. Deti cestovali po našej planéte, spoznávali národy a národnosti, ochutnávali z jednotlivých kultúr a čo bolo najlepšie, učili sa celý týždeň vonku, podľa plánu (nie podľa rozvrhu). Témy boli také zaujímavé, že predmety prestali existovať. Slovenský tanec, africký beh, čínske znaky, nosenie vody zo studne a iné zážitky, dobrodružstvá priniesli deťom nové vedomosti a rozvíjali ich životné zručností ako priateľstvo, spolupráca, riešenie problémov a rešpekt voči sebe, ale aj iným ľuďom... V cestovaní budeme pokračovať v srdci a v mysli v našej škole.

   • Cestovateľský týždeň v ŠUF: viac
   • Ako to funguje v spoločnosti, akú stopu po sebe zanechajú žiaci triedy VLK?
   • 22. 9. 2021
   • V Škole u Filipa sa učíme v živote a pre život. Súčasťou vzdelávania je spoznávanie spoločnosti, jej fungovania, problémov a toho, akú úlohu v tom majú samosprávy, občianske združenia, neformálne skupiny. Vlci boli osobne navštíviť Centrum dobrovoľníctva, a Nadáciu Ekopolis. Diskutovali o tom, čo znamenajú pre spoločnosť mimovládne organizácie, či je dobrovoľníctvo naozaj dobrovoľné, zkadiaľ sa berú peniaze na projekty, čo sa s nimi dá zmeniť, a čo sa s nimi nedá zmeniť... Súčasťou ,,stopy,, ktoré zanechajú naši deviataci Vlci v spoločnosti bude aj ich osobný dobrovoľnícky projekt na ktorý sa pripravujú. Budeme ho spolu s Vami zdieľať.

   • Ako to funguje v spoločnosti, akú stopu po sebe zanechajú žiaci triedy VLK?: viac
   • Začiatok šk. roka 2021/22
   • 2. 9. 2021
   • Milé deti, vážení rodičia,

    vítame Vás v novom šk. roku 2021/22. Tešíme sa na spoločné učenie, zážitky a stretnutia.

    Želáme si, aby sme čo najviac dní boli v škole a zdraví. Ďakujeme za pochopenie.

    Dôležitá informácia:

    Škola sa riadi opatreniami školského semaforu. Prehľad najdôležitejších opatrení:

   • Začiatok šk. roka 2021/22: viac
 • Pre rodičov a žiakov

  • Kalendár školy

 • Nájdete nás aj na sociálnej sieti

  Facebook
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu.
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 4
  • Nadácia pre deti slovenska
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
    • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
    • manazer@skolaufilipa.sk
    • manazer@skolaufilipa.sk
    • 0911 253 181
    • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
    • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
    • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
    • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
    • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
    • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Mariana Vincíková Zuzana Jankulíková Magdaléna Bernátová Oľga Mishina Mária Stevens Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
   • Prihlásenie