• Projekt podporuje Nadácia pre deti Slovenska, hlavným partnerom projektu je poisťovňa KOOPERATIVA. Program Športujem rád a bezpečne je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí.

     

    Cieľom projektu je vytváranie pohybovo-učiacich sa zón v interiéri a extriéri školy. ,,Pohyb je bránou k učeniu,, a prostredníctvom participácie detí sa snažíme túto potrebu napĺňať. Učiť sa a hýbať sa zároveň je našim cieľom.

     

     

    Koordinátorom projektu je: Marek Čiernik

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
   • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • 0911 253 181
   • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
   • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
   • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
   • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
   • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
   • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Mariana Vincíková Zuzana Jankulíková Magdaléna Bernátová Oľga Mishina Mária Stevens Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
  • Prihlásenie