Navigácia

Kontakt

Meno školy: Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
Email školy: skolaufilipa@skolaufilipa.sk
Email na správcu obsahu: manazer@skolaufilipa.sk
Email na webmastera: manazer@skolaufilipa.sk
Telefón: 0911 253 181
Adresa školy: Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
Zriaďovateľ školy: Ing. Juraj Droppa
Haškova 18,
974 11 Banská Bystrica
juraj.droppa@stonline.sk
0905 363 372
Riaditeľka školy:
riaditel@skolaufilipa.sk
0911 253 181
Školská psychologička: Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
Manažér školy: Ing.Juraj Droppa
juraj.droppa@stonline.sk
mobil:0905 363 372

zástupca manažéra školy:

Ing. Jana Roháriková
manazer@skolaufilipa.sk
mobil: 0911 253 181
Rada školy: Predsedníčka Rady školy
Ing. Stanislava Miková
stanka.mikova@gmail.com
Tel: 0905 659 599

Zuzana Luptáková
Zuzana Jankulíková
Andrej Feik
Michal Chrenka
Marta Lapková
Eva Lašová
Lenka Rovňanová
Ingrid Kosová

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
    Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
  • 0911 253 181

Fotogaléria