Navigácia

Zápis do školy

 

Zápis do Školy u Filipa je obojstranne poznávací. To znamená:

  • škola rodine ponúkne svoj systém hodnôt a spôsob vzdelávania
  • rodina by mala tento systém hodnôt a spôsob vzdelávania spoznať (v ideálnom prípade ešte pred zápisom dieťaťa do prvého ročníka)
  • škola by mala spoznať očakávania rodičov uchádzajúcich sa o služby školy


1. V mesiacoch november až marec prebieha prostredníctvom rôznych aktivít informačná kampaň, počas ktorej škola prezentuje svoju ponuku a rodiča vyjadrujú svoje očakávania. Počas tohto obdobia môžu rodičia zapisovať svoje deti do zoznamu uchádzačov.
 

Vyplnenie zápisného formulára je dôležité pre zasielanie informácií o ďalšom postupe.

Odkaz na formulár je tu: https://goo.gl/forms/NvK77zfOzZikAS172


2. Na základe predzápisových aktivít vedenie školy do 30.apríla 2019 zostaví poradie uchádzačov o prijatie do Školy u Filipa. Na základe poradia vydáme pre prvých 18-22 rodičov rozhodnutia o prijatí žiaka  do  prvého ročníka.

3. Počet prijatých  detí do prvého ročníka je stanovený vnútornými predpismi školy v rozmedzí 18 až 22.

4. Ďalší uchádzači zo zoznamu budú evidovaní ako náhradníci, ktorým bude postupne ponúkaná možnosť prijatia v prípade, že niektoré z  prijatých detí má odklad školskej dochádzky alebo sa z iných dôvodov rodičia rozhodli, že do školy nenastúpi. O tejto možnosti náhradníkov informujeme v priebehu mesiacov máj až august .

5. Dieťa, ktorému bol riaditeľom Školy u Filipa doporučený odklad školskej dochádzky a CPPPaP tento odklad nepotvrdil, môže byť v danom školskom roku odmietnuté/neprijaté do Školy u Filipa.  

6.Pri zostavovaní poradia prijímaných žiakov vedenie školy zohľadní prijatie dieťaťa – ako
priameho rodinného príslušníka detí navštevujúcich Školu u Filipa.

Kalendár zápisu

28. marec 2019

Stretnutie rodičov s rodičmi  o 17.00 hod. - rodičia našich žiakov hovoria o svojich skúsenostiach a odpovedajú na otázky rodičov budúcich prvákov

8. - 10. apríl 2019

Zápis do 1. ročníka Školy u Filipa

máj 2019

Vydanie rozhodnutí o prijatí

máj - jún  2019

Rozhodnutia o odklade povinnej školskej dochádzky

jún - august 2019

Prijímanie detí na  uvoľnené miesto

 

Stretnutie rodičov s rodičmi

Ako rodič budúceho prváka by ste sa iste radi dozvedeli, ako nás vnímajú rodičia detí, ktoré už našu školu navštevujú. Ponúkame Vám možnosť opýtať sa našich rodičov, ako sú v Škole u Filipa spokojní.
Pozývame Vás na stretnutie s rodičmi detí, ktoré našu školu navštevujú, aby ste v spoločnom rozhovore získali odpovede na Vaše otázky priamo od ľudí, ktorí majú so školou skúsenosti.

Zápis do 1. ročníka

Osobná návšteva je pre nás dôležitá aj preto, aby sme my mohli spoznať Vaše dieťa aj Vás, dozvedeli sa Vaše očakávania od školy a bližšie  Vám predstavili náš systém hodnôt a vzdelávania.

Ak máte skutočný záujem zapísať Vaše dieťa k nám do 1. ročníka, našou podmienkou je, aby sme strávili s dieťaťom aj s Vami pár chvíľ.

V čase od 12.45 do 17.15 bude prebiehať samotný zápis nasledovne:

Rodičia vyplnia dotazník a porozprávajú sa s učiteľkami. Môžete sa opýtať na čokoľvek, alebo vyjadriť svoj dojem z toho, čo ste u nás zažili.

V rovnakom čase sa bude budúcemu prváčikovi venovať druhá učiteľka. Hravou formou poskytne každému dieťaťu priestor,aby sa samé predstavilo a ukázalo, čo všetko už dokáže.Pri tomto stretnutí je prítomná aj psychologička, ktorá nám pomáha odbornými radami pri posudzovaní školskej zrelosti detí.

Na stretnutie si prosím vyhraďte približne 40 minút. Je potrebné  dopredu si dohodnúť konkrétnu hodinu stretnutia.

Na zápis je potrebné prísť aj s dieťaťom a priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu 

Rozhodnutie o prijatí bude doručené len tým uchádzačom, o ktorých rozhodne vedenie školy do 30.4.2019.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
    Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
  • 0911 253 181

Fotogaléria