Navigácia

2%

Ďakujeme Vám za ochotu, spoluprácu a dôveru, ktorú nám preukazujete tým, že ste nám zverili časť Vašich daní. Vždy sú použité pre deti v Škole u Filipa. Väčšinou na dovybavenie učební technikou a zaujímavými pomôckami, na športové potreby. Časť používame na akcie ZRPŠuF, ktoré organizujeme počas školského roka pre deti, ich rodičov a priateľov.

Za zdaňovacie obdobie roku 2015 ste nám darovali 6 277,49 eurr. Ďakujeme. Použité boli na pokrytie časti nákladov spojených so sťahovaním školy a vybavenie nových priestorov školy (napr. malá telocvičňa).

V zdaňovacom období 2016 ZRPŠuF z vašich daní získalo 4971,99 eurr, za čo veľmi pekne ďakujeme. Z týchto sme už 3300 eur darovali škole a ďalších 400 eur darujeme tento rok. Prostriedky budú využité na nákup práčky (pranie závesov, uterákov, návlekov, poťahov) a ďalej na nákup učebných a športových pomôcok (stavebnica Makedo, florbalové vybavenie, pomôcky na vyučovanie matematiky Hejného metódou,  pomôcky pre vyučovanie detí s dyslexiou, psychologické testy pre potreby školskej psychologičky). Ďalších 1000 eur bolo rozdelených na jednorazovú finančnú podporu učiteľky a rodiny zo ŠuF v ťažkej životnej situácii. Zvyšok použijeme na akcie ZRPŠuF a nevyhnutnú administratívu (vedenie účtu a pod.).

Ako poukázať 2% zo svojej dane Škole u Filipa?

Prijímateľom 2% je :

Názov: Združenie rodičov a priateľov Školy u Filipa
Sídlo: Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica 
Právna forma: občianské združenie
IČO: 42004501
 

Stačí urobiť niekoľko jednoduchých krokov – vyberte si svoju cestu:

ZAMESTNANEC

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo    Potvrdenie-2018-DP-2017-editovatelne.pdf 
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 3. Prečítajte si pozorne celé  Vyhlasenie-2018-DP-2017-editovatelne.pdf    
 4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 
 7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

FYZICKÁ OSOBA (ŽIVNOSTNÍK)

 1. Vypočítajte si:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

 2. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA)

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  POZOR
  1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
  2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
 3.  V daňovom priznaní– časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
  Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
 • 0911 253 181

Fotogaléria