• Téma a ciele

    •  

     Naša škola je súčasťou medzinárodného programu Zelená škola už siedmy rok.

      

     Našou témou na najbližšie dva roky sú: POTRAVINY

     Naše ciele:

     1. Znížiť množstvo vyhodeného jedla v školskej jedálni o 20 % do konca júna 2019.
     2. Znížiť množstvo plastových obalov nápojov a potravín o 10 % do konca júna 2019
     3. Rozšíriť plochu školskej záhrady o 50% do konca júna 2019
     4. Prevádzkovať zdravý školský bufet
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
   • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • 0911 253 181
   • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
   • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@stonline.sk 0905 363 372
   • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
   • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
   • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@stonline.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
   • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Zuzana Luptáková Zuzana Jankulíková Tina Gažovičová Michal Chrenka Marta Lapková Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
  • Prihlásenie