• Farebná
   • Férová
   • Formujúca
   • „ Ftipná“
   • Flexibilná
 • Najnovšie

  Zo života školy...

   • Online vyučovanie - Vlny a Halloween
   • 16. 11. 2020
   • Halloween komunita vo Vlnách. "Čo by bol náš svet bez strašidiel, kto by ich rád raz nevidel, komunita tajomná je najlepší čas, veď strašidlá tie bývajú v nás ...." Snažili sme sa niektoré rozpoznať, ktorým sa k nám podarilo nenápadne prepašovať. :))

   • Online vyučovanie - Vlny a Halloween: viac
   • Školské kolo volieb do žiackeho parlamentu
   • 27. 10. 2020
   • V septembri 2020 uplynulo funkčné obdobie školského parlamentu, z tohto dôvodu sa v týždni od 12.
    – 16.10 sa konali triedne kolá volieb do žiackeho parlamentu. Každá trieda si zvolila dvoch zástupcov.
    Členmi parlamentu zvolení vlastnou triedou sa stali títo kandidáti: Šimon Gajdoš, Matúš Urban, Darja
    Snopková, Marek Hakulin, Adam Antal, Lili Hudobová, Barborka Petríková, Simonka Spišiaková, Lucia
    Sirágiová, Alex Macoška.

    Dňa 20.10.2020 sa v škole v rámci druhého kola konali voľby do školského parlamentu zo žiakov
    druhého stupňa. O priazeň voličov sa uchádzalo sedemnásť kandidátov. Hlasovanie prebehlo
    v jednotlivých triedach pomocou prenosnej volebnej urny. Svoj hlas odovzdalo 89 žiakov druhého
    stupňa. Členmi parlamentu sa stali títo kandidáti: Ela Klusová, Tomáš Antolík, Filip Hlaváčik, Richard
    Kán, Teo Lunter, Jakub Žiaran.

   • Školské kolo volieb do žiackeho parlamentu: viac
 • Pre rodičov a žiakov

  • Kalendár školy

 • Nájdete nás aj na sociálnej sieti

  Facebook
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu.
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 4
  • Nadácia pre deti slovenska
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
    • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
    • manazer@skolaufilipa.sk
    • manazer@skolaufilipa.sk
    • 0911 253 181
    • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
    • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
    • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
    • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
    • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
    • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Zuzana Luptáková Zuzana Jankulíková Magdaléna Bernátová Michal Chrenka Mária Stevens Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
   • Prihlásenie