• Farebná
    • ...veci nevidíme len čierno-bielo, veď svet okolo nás je farebný...
    • Férová
    • ...sme féroví k sebe ale aj tým druhým, učitelia sú k nám féroví, vedia nám dať druhú šancu a často sa s nami rozprávajú...
    • Formujúca
    • ...existovať v spoločnom priestore a vzájomne sa ovplyvňovať a formovať, tak to funguje aj na naše škole...
    • „ Ftipná“
    • ...učitelia nás chápu a vedia sa s nami zasmiať.....často sa učíme zábavnou formou a vtedy je na hodinách veselo...
    • Flexibilná
    • ... keď sa zmení plán, vieme sa prispôsobiť situácií a nájsť iné riešenie....na biológii maľovať do snehu, na matematike tvoriť básničky...
  • Najnovšie

   Zo života školy...

    • Konferencia ŠUF - pozvánka pre rodičov
    • 26. 4. 2022
    • Vážení rodičia, s radosťou Vás pozývame na konferenciu ŠUF, ktorú budeme realizovať prezenčne spolu

     s našimi žiakmi, pedagógmi, a partnermi.

     Názov konferencie: Vzdelávanie - cesta k rozvoju zdravej osobnosti, najmä v náročných časoch

     Termín konferencie: 03.-04.05.2022

     Miesto konania: Škola u Filipa

    • Konferencia ŠUF - pozvánka pre rodičov: viac
    • Jarná brigáda - poďakovanie
    • 25. 4. 2022
    • Ďakujeme všetkým rodičom, učiteľom a priateľom školy, ktorí sa zúčastnili jarnej brigády dňa 23.04.2022.

     Veľmi si vážime Vašu pomoc, radu, starostlivosť, vytrvalosť, aj svaly, ktoré boli veľmi potrebné :)

     Posielame krátke video, ktoré natočil a zostrihal žiak Jakub Kováčik z triedy Vlny.

     Tešíme sa na stretnutie na konferencii.

    • Jarná brigáda - poďakovanie: viac
    • Karneval 2022
    • 25. 2. 2022
    • Pozor, pozor!

     Na známosť sa všetkým dáva

     jedna dôležitá správa.

     V našej škole už bol bál,

     užili sme si KARNEVAL .

     Prišli všetky bytosti,

     spolu odhodili sme starosti .

    • Karneval 2022: viac
    • 2% pre NAŠE DETI
    • 25. 2. 2022
    • Milí rodičia,

     v mene Združenia rodičov a priateľov Školy u Filipa (ZRPŠUF) Vám chcem poďakovať za podporu, pretože vďaka Vám z vyzbieraných príspevkov 2% z daní postupne zveľaďujeme priestor v okolí našej školy.

     Najnovším úspešným príkladom použitia 2% z daní a vzájomnej spolupráce rodičov a školy je workoutový prvok, ktorý teší všetky vekové kategórie. V predchádzajúcich rokoch sme vyzbierané príspevky použili na pokrytie nákladov spojených so zariaďovaním a skvalitnením učební, s vybavením telocvične či s nákupom pomôcok.

    • 2% pre NAŠE DETI: viac
    • Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov II
    • 31. 1. 2022
    • V roku 2022 na škole pokračujeme v realizácii projektu ,,Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov".Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“, Projekt prispieva k individualizácii vzdelávacieho procesu prostredníctvom práce pedagogických asistentiek, ktoré sa stali súčasťou tímu zamestnancov školy. Tešíme sa, že s nimi môžeme spolupracovať.

    • Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov II: viac
    • Vyhodnotenie experimentálneho overovania slovného hodnotenia na druhom stupni základnej školy
    • 16. 12. 2021
    • Vážení kolegovia, milí rodičia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu súhlasilo s ukončením experimentálneho overovania slovného hodnotenia na druhom stupni základnej školy v Škole u Filipa. Ministerstvo školstva uvádza, že slovné hodnotenie je možné uplatňovať na všetkých školách v Slovenskej republike v súlade s § 55 ods. 2 až 4 školského zákona v znení zákona č. 415/2021 Z.z. Pri realizácii experimentálneho overovania sme spolupracovali s Katedrou psychológie PF UMB v Banskej Bystrici. Garantom projektu bola Mgr. Petra Fridrichová, PhD. Osobne by som sa chcela poďakovať za spoluprácu pani Fridrichovej, všetkým pedagogickým a odborným pracovníkom Školy u Filipa za ich nasadenie, vzdelávanie a odvahu pracovať so slovným hodnotením na úrovni celej školy. Zároveň by som chcela poďakovať rodičom žiakov za spoluprácu, podporu a dávanie spätnej väzby. Experimentálne overovanie skonči

    • Vyhodnotenie experimentálneho overovania slovného hodnotenia na druhom stupni základnej školy: viac
  • Pre rodičov a žiakov

   • Kalendár školy

  • Nájdete nás aj na sociálnej sieti

   Facebook
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • Nadácia pre deti slovenska