• Farebná
   • Férová
   • Formujúca
   • „ Ftipná“
   • Flexibilná
 • Najnovšie

  Zo života školy...

   • Školské kolo volieb do žiackeho parlamentu
   • 27. 10. 2020
   • V septembri 2020 uplynulo funkčné obdobie školského parlamentu, z tohto dôvodu sa v týždni od 12.
    – 16.10 sa konali triedne kolá volieb do žiackeho parlamentu. Každá trieda si zvolila dvoch zástupcov.
    Členmi parlamentu zvolení vlastnou triedou sa stali títo kandidáti: Šimon Gajdoš, Matúš Urban, Darja
    Snopková, Marek Hakulin, Adam Antal, Lili Hudobová, Barborka Petríková, Simonka Spišiaková, Lucia
    Sirágiová, Alex Macoška.

    Dňa 20.10.2020 sa v škole v rámci druhého kola konali voľby do školského parlamentu zo žiakov
    druhého stupňa. O priazeň voličov sa uchádzalo sedemnásť kandidátov. Hlasovanie prebehlo
    v jednotlivých triedach pomocou prenosnej volebnej urny. Svoj hlas odovzdalo 89 žiakov druhého
    stupňa. Členmi parlamentu sa stali títo kandidáti: Ela Klusová, Tomáš Antolík, Filip Hlaváčik, Richard
    Kán, Teo Lunter, Jakub Žiaran.

   • Školské kolo volieb do žiackeho parlamentu: viac
   • Celoročná téma: Cesta, podtéma: Pohyb: U fenomenálnych včiel
   • 27. 10. 2020
   • 6. ročník HVIEZDY

    Vyskúšali sme si život robotnice a zaujímal nás jej pohyb za nektárom a peľom a my sme si ho zamenili za behanie za iným cieľom - doplniť vedomosti a informácie, ktoré boli roztrúsené po tráve a na papieri. Zabehli sme aj za včelárom a ten nám povedal viac o ich tanci a dorozumievaní, Je to celá veda, ten ich zmysluplný pohyb - na tom sme sa všetci zhodli. :)

   • Celoročná téma: Cesta, podtéma: Pohyb: U fenomenálnych včiel: viac
   • Poďakovanie za prácu študentského parlamentu vo volebnom období 2018 - 2020
   • 14. 10. 2020
   • Milí členovia študentského parlamentu, vzhľadom k tomu, že končí Vaše terajšie funkčné obdobie, chcela by som poďakovať za možnosť spolupráce s Vami.

    V parlamente vládla príjemná pracovná atmosféra, ktorá bola doplnená odvahou, iniciatívou, zdravým rozumom a prijímaním zodpovednosti.

    Jednoducho nám spolu bolo dobre. Práca študentského parlamentu v prezentácii hovorí za Vás.

   • Poďakovanie za prácu študentského parlamentu vo volebnom období 2018 - 2020: viac
   • Otvorenie šk. roku 2020/2021
   • 31. 8. 2020
   • Milí žiaci, rodičia, priatelia školy.


    2. septembra sa otvoria dvere Školy u Filipa pre našich žiakov.

    Učitelia a zamestanci školy sa nato pripravovali. Veríme, že sme urobili a budeme robiť všetko preto, aby sme sa v škole stretávali zdraví počas celého šk. roka.

    K tomu však potrebujeme aj Vašu pomoc a zodpovednosť.

   • Otvorenie šk. roku 2020/2021: viac
   • Sme späť...
   • 19. 6. 2020
   • Vážení rodičia, milí naši žiaci.

    S účinnosťou od 22. júna 2020 minister školstva rozhodnutím obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

    S radosťou vám teda dávam na známosť, že od 22.6.2020 je Škola u Filipa otvorená pre všetky ročníky a veľmi radi všetkých žiakov v pondelok privítame v škole.

   • Sme späť...: viac
 • Pre rodičov a žiakov

  • Kalendár školy

 • Nájdete nás aj na sociálnej sieti

  Facebook
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu.
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 4
  • Nadácia pre deti slovenska
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
    • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
    • manazer@skolaufilipa.sk
    • manazer@skolaufilipa.sk
    • 0911 253 181
    • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
    • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@stonline.sk 0905 363 372
    • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
    • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
    • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@stonline.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
    • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Zuzana Luptáková Zuzana Jankulíková Tina Gažovičová Michal Chrenka Marta Lapková Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
   • Prihlásenie