• Kontakty

   • Základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
   • 0911 253 181
   • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica Slovakia
   • 37896083
   • 2021608985
   • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
   • Mgr. Eva Lašová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 310 371
   • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
   • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
   • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Mariana Vincíková Zuzana Jankulíková Silvia Cochová Oľga Mishina Mária Stevens Maria Kováčiková Lenka Rovňanová Ingrid Kosová