• Daruj 2 %

    • Ďakujeme Vám za ochotu, spoluprácu a dôveru, ktorú nám preukazujete tým, že ste nám zverili časť Vašich daní. Vždy sú použité pre deti v Škole u Filipa. Väčšinou na dovybavenie učební technikou a zaujímavými pomôckami, na športové potreby. Časť používame na akcie ZRPŠuF, ktoré organizujeme počas školského roka pre deti, ich rodičov a priateľov.

     V roku  2017 ZRPŠuF z vašich daní získalo 4 971,99 eur, za čo veľmi pekne ďakujeme. Z týchto sme     3 700 eur darovali škole a boli použité na nákup práčky (pranie závesov, uterákov, návlekov, poťahov) a ďalej na nákup učebných a športových pomôcok (stavebnica Makedo, florbalové vybavenie, pomôcky na vyučovanie matematiky Hejného metódou,  pomôcky pre vyučovanie detí s dyslexiou, psychologické testy pre potreby školskej psychologičky). Ďalších 1000 eur bolo rozdelených na jednorazovú finančnú podporu učiteľky a rodiny zo ŠuF v ťažkej životnej situácii. Zvyšok sme požili na akcie ZRPŠuF a nevyhnutnú administratívu (vedenie účtu a pod.).

     V roku 2018 ste nám venovali 5317,72 eur. Podľa požiadaviek školy a rozhodnutím Zhromaždenia ZRPŠuF boli použité na nákup odborných kníh, encyklopédií, terapeutických pomôcok, kin-ball lopty, doplnkov k PC, vybavenie laboratórií...

     V roku 2019 ste nám venovali 4 616 eur. Znova podľa požiadaviek školy  boli použité na nákup zariadení a učebných pomôcok ( dvojplatnička, laminovačka, vysávač, odrazový mostík, fitlopty, knihy...)

     V roku 2020 sme vďaka vám získali z 2% sumu 6 420 eur, čo je najviac za posledné 4 roky, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Aj tieto prostriedky budú všetky použité pre dopĺňanie pomôcok, zveľaďovanie učební a školského priestoru pre deti. Aj vďaka vašim príspevkom z 2% daní sme napríklad pomohli vybudovať šatňové skrinky pre naše deti, o ktorých tak dlho snívali.

     Ceníme si vašu snahu a ochotu pomôcť.

      

      

     Ako poukázať 2% zo svojej dane Škole u Filipa?

     Prijímateľom 2% je :

     Názov: Združenie rodičov a priateľov Školy u Filipa
     Sídlo: Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica 
     Právna forma: občianské združenie
     IČO: 42004501
      

     Stačí urobiť niekoľko jednoduchých krokov – vyberte si svoju cestu:

     ZAMESTNANEC 

     1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo  Potvrdenie 2020 
     2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
      1. 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
     3. Prečítajte si pozorne celé  Vyhlasenie-2019    
     4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
     5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
     6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 
     7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
     8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

      

     FYZICKÁ OSOBA (ŽIVNOSTNÍK)

     1. Vypočítajte si:
      1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

     2. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
     3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
     4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
     5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

      

     PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA)

     1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
     2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
      POZOR
      1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
      2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
     3.  V daňovom priznaní– časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
     4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
     5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
     6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
   • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • 0911 253 181
   • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
   • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
   • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
   • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
   • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
   • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Mariana Vincíková Zuzana Jankulíková Magdaléna Bernátová Oľga Mishina Mária Stevens Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
  • Prihlásenie