• Zelená škola

   • Naša škola je súčasťou medzinárodného programu Zelená škola už siedmy rok.

     

    Našou témou na najbližšie dva roky sú: POTRAVINY

    Naše ciele:

    1. Znížiť množstvo vyhodeného jedla v školskej jedálni o 20 % do konca júna 2019.
    2. Znížiť množstvo plastových obalov nápojov a potravín o 10 % do konca júna 2019
    3. Rozšíriť plochu školskej záhrady o 50% do konca júna 2019
    4. Prevádzkovať zdravý školský bufet

     

    Členovia Kolégia Zelenej školy pre šk. rok 2017/2018

     

    Členovia Kolégia Zelenej školy pre šk. rok 2017/2018

     

    Hviezdy:  Barbora Kováčová,  Katarína Malárová  Tamara Medová

    Ostrov: Tessa Strigáčová, Filip Sirági, Juraj Furdík, Adam Antal, Kristína Malíčková 

    VLK: Peter Petrovič, Adam Divulit

    Duha: Jakub Dubovský, Zoja Hričovská, Klaudia Karová, Michaela Hakulinová 

    Učitelia: Beata Strigáčová,  Katarína Jánošová 

     

    Koordinátor: Juraj Droppa

     

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
   • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • 0911 253 181
   • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
   • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@stonline.sk 0905 363 372
   • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
   • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
   • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@stonline.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
   • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Zuzana Luptáková Zuzana Jankulíková Tina Gažovičová Michal Chrenka Marta Lapková Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
  • Prihlásenie