• Pravidlá zápisu

    •  

     Zápis do Školy u Filipa je obojstranne poznávací. To znamená:

     • škola rodine ponúkne svoj systém hodnôt a spôsob vzdelávania
     • rodina by mala tento systém hodnôt a spôsob vzdelávania spoznať (v ideálnom prípade ešte pred zápisom dieťaťa do prvého ročníka)
     • škola by mala spoznať očakávania rodičov uchádzajúcich sa o služby školy


     1. V mesiacoch november až marec prebieha prostredníctvom rôznych aktivít informačná kampaň, počas ktorej škola prezentuje svoju ponuku a rodiča vyjadrujú svoje očakávania. Svoj predbežný záujem o zápis prosím vyjadrite vyplnením nasledovného formulára najneskôr do 21.3.2021 tu: https://forms.gle/3eeTLQJN6CNjweni6

      

     2. Na základe predzápisových aktivít a zápisu vedenie školy do 23. apríla 2021 zostaví poradie uchádzačov o prijatie do Školy u Filipa. Na základe poradia vydáme pre prvých 18-22 rodičov rozhodnutia o prijatí žiaka  do  prvého ročníka.

      

     3. Počet prijatých  detí do prvého ročníka je stanovený vnútornými predpismi školy v rozmedzí 18 až 22.

     4. Ďalší uchádzači zo zoznamu budú evidovaní ako náhradníci, ktorým bude postupne ponúkaná možnosť prijatia v prípade, že niektoré z  prijatých detí má odklad školskej dochádzky alebo sa z iných dôvodov rodičia rozhodli, že do školy nenastúpi. O tejto možnosti náhradníkov informujeme v priebehu mesiacov máj až august .

     5. Dieťa, ktorému bol riaditeľom Školy u Filipa doporučený odklad školskej dochádzky a CPPPaP tento odklad nepotvrdil, môže byť v danom školskom roku odmietnuté/neprijaté do Školy u Filipa.  

     6.Pri zostavovaní poradia prijímaných žiakov vedenie školy zohľadní prijatie dieťaťa – ako
     priameho rodinného príslušníka detí navštevujúcich Školu u Filipa.

     Kalendár zápisu

     24. marec 2021

     Stretnutie rodičov s rodičmi  - online forma stretnutia

     7. - 9. apríl 2021

     Zápis do 1. ročníka Školy u Filipa.

     20. apríl 2021

     Stretnutie prijímacej komisie.

     22 - 23. apríl 2021

     Oznámenie rozhodnutia o prijatí.

     máj - júl 2021

     Prijímanie detí na  uvoľnené miesto.

      

     Stretnutie rodičov s rodičmi

     Ako rodič budúceho prváka by ste sa iste radi dozvedeli, ako nás vnímajú rodičia detí, ktoré už našu školu navštevujú. Ponúkame Vám možnosť opýtať sa našich rodičov, ako sú v Škole u Filipa spokojní.
     Pozývame Vás na stretnutie s rodičmi detí, ktoré našu školu navštevujú, aby ste v spoločnom rozhovore získali odpovede na Vaše otázky priamo od ľudí, ktorí majú so školou skúsenosti.

     Zápis do 1. ročníka

     Osobná návšteva je pre nás dôležitá aj preto, aby sme my mohli spoznať Vaše dieťa aj Vás, dozvedeli sa Vaše očakávania od školy a bližšie  Vám predstavili náš systém hodnôt a vzdelávania.

     Ak máte skutočný záujem zapísať Vaše dieťa k nám do 1. ročníka, našou podmienkou je, aby sme strávili s dieťaťom aj s Vami pár chvíľ.

     Samotný zápis bude prebiehať nasledovne:

     Rodičia vyplnia dotazník a porozprávajú sa s učiteľkami. Môžete sa opýtať na čokoľvek, alebo vyjadriť svoj dojem z toho, čo ste u nás zažili.

     V rovnakom čase sa bude budúcemu prváčikovi venovať druhá učiteľka. Hravou formou poskytne každému dieťaťu priestor,aby sa samé predstavilo a ukázalo, čo všetko už dokáže.Pri tomto stretnutí je prítomná aj psychologička, ktorá nám pomáha odbornými radami pri posudzovaní školskej zrelosti detí.

     Na stretnutie si prosím vyhraďte približne 40 minút. Je potrebné  dopredu si dohodnúť konkrétnu hodinu stretnutia.

     Na zápis je potrebné prísť aj s dieťaťom a priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu 

     Rozhodnutie o prijatí bude doručené len tým uchádzačom, o ktorých rozhodne vedenie školy do 23.4.2021.

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
   • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • 0911 253 181
   • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
   • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
   • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
   • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
   • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
   • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Mariana Vincíková Zuzana Jankulíková Magdaléna Bernátová Oľga Mishina Mária Stevens Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
  • Prihlásenie