• Vízia školy


    •   Baví nás prijímať výzvy, prekonávať prekážky, reagovať na potreby detí  a búrať mýty vo vzdelávaní.

       Zmysluplným obsahom, aktívnymi stratégiami učenia a pozitívnou sociálnou klímou rozvíjame u detí: 

      - sebapoznanie a poznanie 

      - odolnosť a vôľu 

      - kritické myslenie a kreativitu 

      - rešpekt a participáciu 

        tak, že dokážu chrániť a rozvíjať demokratickú spoločnosť a zdravú planétu.

      

     Pozn.: Uvedená vízia školy bola schválená Radou školy dňa 7.9.2020. V šk. roku 202/21 bude prebiehať implementácia novej vízie školy do života a dokumentov školy.

      

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
   • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • 0911 253 181
   • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
   • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
   • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
   • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
   • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
   • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Mariana Vincíková Zuzana Jankulíková Magdaléna Bernátová Oľga Mishina Mária Stevens Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
  • Prihlásenie