• História školy

    • Škola u Filipa bola založená v roku 2003 po dôkladnom zvážení potreby a opodstatnenosti vzniku súkromnej školy v Banskej Bystrici. Predpokladom vzniku školy bola myšlienka - za akým účelom má vzniknúť nová súkromná škola a ľudia - ktorí sú schopní a ochotní realizovať túto myšlienku v praxi.

     Základným motívom pre založenie bolo poskytnúť rodičom alternatívnu cestu výchovy a vzdelávania k múdrym, dobrým, aktívnym a preto šťastným deťom.

     Tím ľudí, ktorí stáli pri zrode školy (tvorili ho rodičia aj učitelia), riešil na začiatku dve strategické otázky: kto bude zriaďovateľom školy (fyzická alebo právnická osoba) a otázku, či bude škola zriadená za účelom získania zisku.

     Po zvážení všetkých pre a proti rozhodol argument - jedna osoba stotožnená s myšlienkou garantuje dlhodobú stabilitu projektu. Juraj Droppa ako iniciátor celého projektu, sa rozhodol prevziať na seba zodpovednosť a stal sa ako žiadateľ o zaradenie školy do siete škôl zriaďovateľom školy.

     Druhá otázka bola vyriešená jednoducho - keďže všetky deti si zaslúžia školu, ktorá im pomôže stať sa múdrymi, dobrými, aktívnymi a preto šťastnými deťmi - Škola u Filipa nie je zriadená na podnikanie.

      

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
   • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • 0911 253 181
   • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
   • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
   • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
   • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
   • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
   • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Mariana Vincíková Zuzana Jankulíková Magdaléna Bernátová Oľga Mishina Mária Stevens Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
  • Prihlásenie