Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Aneta Chlebničanová Rozvrh
Riaditeľka
riaditel@skolaufilipa.sk
 
 
Mgr. Zuzana Jankulíková Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: Lesna alej
zuzana.jankulikova@skolaufilipa.sk
 
 
Mgr. Eva Lašová Rozvrh
výchovná poradkyňa
eva.lasova@skolaufilipa.sk
 
 
Mgr. Michaela Csongrádyová Rozvrh
Triedna učiteľka: Ocean
michaela.csongradyova@skolaufilipa.sk
 
 
Mgr. Marek Čiernik Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: Ocean
marek.ciernik@skolaufilipa.sk
 
 
Mgr. Dominika Čierniková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Barbara Emilová Rozvrh
Učiteľka
barbara.emilova@skolaufilipa.sk
 
 
Mgr. Monika Hajduková Klimentová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Ostrov
monika.hajdukova@skolaufilipa.sk
 
 
Mgr. Michal Chrenka Rozvrh
Triedny učiteľ: VLK
michal.chrenka@skolaufilipa.sk
 
 
Mgr. Mária Chvostáčová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Na vlnach
maria.chvostacova@skolaufilipa.sk
 
 
Mgr. Katarína Jánošová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Enti
katarina.janosova@skolaufilipa.sk
 
 
Mgr. Eva Jurčáková, PhD. Rozvrh
Učiteľka
eva.jurcakova@umb.sk
 
 
PaedDr. Juliana Kánová Rozvrh
Triedna učiteľka: Na vlnach
juliana.kanova@skolaufilipa.sk
 
 
Mgr. Mária Kováčiková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: VLK
 
 
Mgr. Monika Kružicová Rozvrh
Triedna učiteľka: Vo hviezdach
monika.poliakova@skolaufilipa.sk
 
 
Mgr. Katarína Lešková Rozvrh
Triedna učiteľka: Enti
katarina.leskova@skolaufilipa.sk
 
 
Steven Murray Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Piarová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Lesna alej
katarina.piarova@skolaufilipa.sk
 
 
Mgr. Iveta Roháčová Rozvrh
Triedna učiteľka: Ostrov
iveta.rohacova@skolaufilipa.sk
 
 
Mgr. Beata Strigáčová Rozvrh
Triedna učiteľka: Duha
beata.strigacova@skolaufilipa.sk
 
 
Mgr. Katarína Száková, PhD. Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Vo hviezdach
katarina.szakova@skolaufilipa.sk
 
 
Bc. Katarína Šprláková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Vesmir
 
 
PhDr. Ľudmila Učníková Rozvrh
Učiteľka
ludmila.ucnikova@skolaufilipa.sk
 
 
Mgr. Zuzana Vojčeková Rozvrh
Triedna učiteľka: Vesmir

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
    Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
  • 0911 253 181

Fotogaléria