• Aktivity ZRPŠuF

    •  

     Plánované akcie ZRPŠuF v školskom roku 2017/2018

      

      

      

     akcia :             Výlet na Selčiansky diel

     termín :            4.11.2017

      

     akcia :            Zber papiera

     termín :           6.11 . – 10.11. 2017

      

     akcia :             Zimné hry na snehu

     termín :            10.2.2018

      

     akcia :             Enviroakcia v areáli školy

     termín :            7.4.2018

      

     akcia :             Splav Hrona

     termín :            10.6.2018 – ešte bude upresnené

      

     ...a mnohé akcie v réžii jednotlivých tried J

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
   • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • 0911 253 181
   • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
   • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
   • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
   • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
   • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
   • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Mariana Vincíková Zuzana Jankulíková Magdaléna Bernátová Oľga Mishina Mária Stevens Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
  • Prihlásenie