Navigácia

O škole

Poslanie

1. Poslaním školy je poskytnúť rodičom modernú cestu výchovy a vzdelávania k dobrým (čestné, morálne, charakterné), múdrym (vzdelané, tvorivé), aktívnym (samostatné, pracovité, iniciatívne)  a preto šťastným (vyrovnané, zdravé) deťom.
2. Pripraviť deti na reálny pracovný i osobný život a aktívne riešenie problémov, ktoré so sebou život prináša.
3. Osobným príkladom a poradenstvom napomáhať transformácii školstva smerom k humanizácii v oblasti výchovy a vzdelávania a smerom k profesionalizácii v oblasti riadenia škôl.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
    Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
  • 0911 253 181

Fotogaléria