• Školská rovesnícka mediácia v Škole u Filipa

     • Škola u Filipa začala realizovať program ,,Školskej rovesníckej mediácie,, v roku 2018.  

      Čo je to mediácia?

      Mediácia je spôsob riešenia konfliktov, pri ktorom sa snažíme nájsť riešenie dohodou, tak aby obidve strany boli spokojné.

      A čo je to vlastne Školská rovesnícka mediácia?

      Rovesnícka mediácia = druh školskej mediácie, kedy samotným mediátorom je žiak – rovesník, býva tiež označovaná ako peer mediácia a rovesnícky mediátor ako peer mediátor.

      Máme vytrénovaných desať školských mediátorov, z ktorých je v súčasnosti aktívnych päť. V tomto šk. roku sme začali trénovať nových školských mediátorov z vybraných žiakov piateho a šiesteho ročníka.

      Stretnutia a tréningy nám pomáhajú lepšie pochopiť seba a svojich spolužiakov v konfliktoch a učiť sa, ako môžeme pomáhať hľadať riešenia a dohody v živote.

      Ďakujem súčasným a budúcim mediátorom za spoluprácu.

      Aneta Chlebničanová

     • Ako to funguje s dobrovoľníctvom v Škole u Filipa?

     • Akú stopu po sebe chcú zanechať naši žiaci deviateho ročníka?
      V rámci predmetu ,,Ako to funguje,, začali naši žiaci rozmýšľať nad tým, akú
      stopu by chceli po sebe zanechať, keďže sú posledný rok v našej škole. Stopy
      ako dobré skutky, ktoré môžu pomôcť iným ľuďom, organizáciám, spoločnosti.
      Preto sme v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici zrealizovali
      workshop o dobrovoľníctve, kde sme spoločne rozmýšľali nad tým, čo to
      vlastne znamená byť dobrovoľník, aký typ dobrovoľníka som, ako moje
      zručnosti môžu pomôcť ostatným... Cesta rozmýšľania sa nekončí, teraz
      mapujeme, kde sme mohli ,,dobrovoľníčiť ,, a plánujeme ako budeme
      pomáhať. Držte nám palce, budeme Vás informovať...
      Aneta Chlebničanová

   • Kontakty

    • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
    • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
    • manazer@skolaufilipa.sk
    • manazer@skolaufilipa.sk
    • 0911 253 181
    • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
    • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
    • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
    • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
    • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
    • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Mariana Vincíková Zuzana Jankulíková Magdaléna Bernátová Oľga Mishina Mária Stevens Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
   • Prihlásenie