• Otvorenie šk. roku 2020/2021

     • Milí žiaci, rodičia, priatelia školy.


      2. septembra sa otvoria dvere Školy u Filipa pre našich žiakov.

      Učitelia a zamestanci školy sa nato pripravovali. Veríme, že sme urobili a budeme robiť všetko preto, aby sme sa v škole stretávali zdraví počas celého šk. roka.

      K tomu však potrebujeme aj Vašu pomoc a zodpovednosť.

      V prílohe sú zverejnené podrobné pravidlá, ktorá nás čakajú v nasledujúcom období.


      Ďakujeme, Aneta Chlebničanová + tím ŠUF

   • Kontakty

    • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
    • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
    • manazer@skolaufilipa.sk
    • manazer@skolaufilipa.sk
    • 0911 253 181
    • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
    • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
    • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
    • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
    • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
    • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Mariana Vincíková Zuzana Jankulíková Magdaléna Bernátová Oľga Mishina Mária Stevens Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
   • Prihlásenie