• Sme späť...

     • Vážení rodičia, milí naši žiaci.

      S účinnosťou od 22. júna 2020 minister školstva rozhodnutím  obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

      S radosťou vám teda dávam na známosť, že od 22.6.2020  je Škola u Filipa otvorená pre všetky ročníky a veľmi radi všetkých žiakov v pondelok privítame v škole.

      Pravidlá nástupu:

      1. V prvý deň  nástupu do školy musí žiak priniesť potvrdenie  - zaslané mailom pre rodičov.   

      2. Žiak musí mať so sebou rúško.

      Všetky dôležité podrobné informácie Vám boli zaslané mailom. Tešíme sa na našich žiakov. 

       

      Tím ŠUF

     • Projekt: Teen Space

     • Dňa 16.06.2020 o 9.00 hod. Škola u Filipa sa stáva architektonickou dielňou a bude pracovať na spoločnom priestore pred školou, spolu so svojim partnermi. Tešíme sa nato, ako budeme z návrhov detí robiť finálny projekt a následne ho zrealizujeme. Veríme, že deti vedia ako by mal priestor pred školou vyzerať aby sa tam mali dobre, mohli oddychovať alebo športovať.

     • POMÔŽME DEŤOM K LEPŠIEMU PROSTREDIU V ŠKOLE - VYBUDUJME ŠATŇOVÉ SKRINKY

     • Školské šatne si žijú svojim životom a so stavom v nich často nie sú spokojné deti ani ich rodičia. S cieľom zlepšenia podmienok, čistoty a bezpečnosti vecí žiakov by sme chceli vybaviť školské šatne pre II. stupeň  (momentálne ide o triedy Hviezdy, Ostrov, Vesmír, Vlk, Dúha) novými šatňovými skrinkami. Po starostlivom uvážení potrieb a možností, so zapojením detí, školského parlamentu aj učiteľov, pripravil realizačný tím projekt nákupu kovových skriniek s celkovou hodnotou 4 400 EUR.

       

      Išlo by o blok s 8 skrinkami/dvierkami  x 15 ks (120 skriniek = 5 x 24 na triedu) s cylindrickým zámkom. Cena jednej skrinky je približne 35 EUR.

       

      Financovanie kúpy je rozdelené na tri zložky:  

      - z prostriedkov ZRPŠuF (časť príjmov z 2% z daní) 1.000 EUR

      - časť z rozpočtu školy 1.000 EUR

      - finančná zbierka od rodičov (fundraising - výzva ludialudom.sk) s cieľovou sumou 2.400 eur

       

      PRÁVE V SÚVISLOSTI S TREŤOU ZLOŽKOU VÁS CHCEME OSLOVIŤ S PROSBOU O POMOC FORMOU DOBROVOĽNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU VO VAMI ZVOLENEJ VÝŠKE.

       

      Môžete tak urobiť na https://www.ludialudom.sk/vyzvy/7693

       

      Ďakujeme.

       

      Realizačný tím šatňových skriniek ŠuF

     • IT Akadémia nás podporila...

     • Vďaka podpore z projektu IT Akademia (dodávka plexi) náš žiak vyrobil na 3D tlačiarni pre učiteľov ochranné štíty. Dúfame, že ich už nebudeme potrebovať ale podpora IT Akademie aj ochota a šikovnosť našich žiakov sa cení.

   • Kontakty

    • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
    • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
    • manazer@skolaufilipa.sk
    • manazer@skolaufilipa.sk
    • 0911 253 181
    • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
    • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
    • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
    • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
    • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
    • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Mariana Vincíková Zuzana Jankulíková Magdaléna Bernátová Oľga Mishina Mária Stevens Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
   • Prihlásenie