• Začiatok šk. roka 2021/22

     • Milé deti, vážení rodičia, 

      vítame Vás v novom šk. roku 2021/22.  Tešíme sa na spoločné učenie, zážitky a stretnutia.

      Želáme si, aby sme čo najviac dní boli v škole a zdraví. Ďakujeme za pochopenie.

       

      Dôležitá informácia: 

      Škola sa riadi opatreniami školského semaforu. Prehľad najdôležitejších opatrení:

      1. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ žiaka (príloha č.1). Žiak s príznakmi musí zostať doma.
      2. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 14-dňovej karantény (okrem  tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Ak sa osoba pozitívna na ochorenie  COVOD-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. 
      3. Výnimku z karantény v triede si môžu uplatniť:
      • žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID19 za posledných 180 dní
      • plne zaočkovaní alebo žiaci zaočkovaní jednou dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVOD19
      1. Rodič môže svojím rozhodnutím  ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia, musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára.
      2. Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení  vyučovanie v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenie detského lekára. 
      3. Pre dospelých platí režim OTP – ŠuF je prístupná pre skupinu – Očkovaných, Testovaných a tých čo Prekonali covid. 
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
    • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
    • manazer@skolaufilipa.sk
    • manazer@skolaufilipa.sk
    • 0911 253 181
    • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
    • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
    • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
    • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
    • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
    • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Mariana Vincíková Zuzana Jankulíková Magdaléna Bernátová Oľga Mishina Mária Stevens Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
   • Prihlásenie