• Marec mesiac knihy...

     • Vo štvrtok sme na prvom stupni si počas mesiaca marec - mesiac knihy  zaspomínali na spisovateľov. Program sme mali naozaj bohatý. Počas prvého bloku sme v skupinkách putovali po triedach, v ktorých nás čakali spisovateľky ako napríklad Mária Ďuríčková, Gabriela Futová, Krista Bendová a iné. Začítali sme sa do ich rozprávok a pracovných listov. Následne na druhom bloku sme mali  zaujímavú besedu so spisovateľom Braňom Jóbusom, ktorý nám predstavil svoje knižky prostredníctvom rôznych piesní, ktoré on sám zložil. Počas tretieho bloku sme mali burzu kníh. O samotnú organizáciu burzy sa postarali naše Hviezdy. Ako sme si to užili môžete vidieť na fotkách! :-) 

     • Čo sa to udialo v ŠKD...

     • Ešte pred prázdniny sme v školskom klube si trošku pocestovali po svete a spoznávali rôzne krajiny sveta spolu s veľkáčkami. A samozrejme len sme necestovali, ale ochutnávali aj rôzne kuchyne z rôznych krajín. Bola to kuchyňa z krajiny Grécko, Taliansko, Veľká Británia a Mexiko. Určite každý si našiel svoju obľúbenú kuchyňu a v nej nejaké dobrôtky. Možno už ste aj niečo vyskúšali a uvarili spoločne doma s deťmi. 

   • Kontakty

    • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
    • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
    • manazer@skolaufilipa.sk
    • manazer@skolaufilipa.sk
    • 0911 253 181
    • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
    • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
    • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
    • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
    • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
    • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Mariana Vincíková Zuzana Jankulíková Magdaléna Bernátová Oľga Mishina Mária Stevens Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
   • Prihlásenie