• Školské kolo volieb do žiackeho parlamentu

     • V septembri 2020 uplynulo funkčné obdobie školského parlamentu, z tohto dôvodu sa v týždni od 12.
      – 16.10 sa konali triedne kolá volieb do žiackeho parlamentu. Každá trieda si zvolila dvoch zástupcov.
      Členmi parlamentu zvolení vlastnou triedou sa stali títo kandidáti: Šimon Gajdoš, Matúš Urban, Darja
      Snopková, Marek Hakulin, Adam Antal, Lili Hudobová, Barborka Petríková, Simonka Spišiaková, Lucia
      Sirágiová, Alex Macoška.

      Dňa 20.10.2020 sa v škole v rámci druhého kola konali voľby do školského parlamentu zo žiakov
      druhého stupňa. O priazeň voličov sa uchádzalo sedemnásť kandidátov. Hlasovanie prebehlo
      v jednotlivých triedach pomocou prenosnej volebnej urny. Svoj hlas odovzdalo 89 žiakov druhého
      stupňa. Členmi parlamentu sa stali títo kandidáti: Ela Klusová, Tomáš Antolík, Filip Hlaváčik, Richard
      Kán, Teo Lunter, Jakub Žiaran.

      Gratulujeme členom parlamentu vo funkčnom období v šk. rokoch 2020/21 a 2021/2022.
      Tešíme sa na spoluprácu

     • Celoročná téma: Cesta, podtéma: Pohyb: U fenomenálnych včiel

     • 6. ročník HVIEZDY

      Vyskúšali sme si život robotnice a zaujímal nás jej pohyb  za nektárom a peľom a my sme si ho zamenili za behanie za iným cieľom - doplniť vedomosti a informácie, ktoré boli roztrúsené po tráve a na papieri. Zabehli sme aj za včelárom a ten nám povedal viac o ich tanci a dorozumievaní, Je to celá veda, ten ich  zmysluplný pohyb - na tom sme sa všetci zhodli. :)

     • Poďakovanie za prácu študentského parlamentu vo volebnom období 2018 - 2020

     • Milí členovia študentského parlamentu, vzhľadom k tomu, že končí Vaše terajšie funkčné obdobie, chcela by som poďakovať za možnosť spolupráce s Vami.

      V parlamente vládla príjemná pracovná atmosféra, ktorá bola doplnená odvahou, iniciatívou, zdravým rozumom a prijímaním zodpovednosti. 

      Jednoducho nám spolu bolo dobre. Práca študentského parlamentu v prezentácii hovorí za Vás.

      Ďakujeme Marekovi Čiernikovi a Michalovi Chrenkovi za spoluprácu, podporu a vedenie parlamentu. Boli sme tím.

      Bolo mi cťou s Vami spolupracovať.

      Aneta Chlebničanová

       

   • Kontakty

    • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
    • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
    • manazer@skolaufilipa.sk
    • manazer@skolaufilipa.sk
    • 0911 253 181
    • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
    • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
    • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
    • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
    • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
    • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Mariana Vincíková Zuzana Jankulíková Magdaléna Bernátová Oľga Mishina Mária Stevens Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
   • Prihlásenie